Parallella spår | Infrastruktur | Stora infrastrukturprojekt

14.00-14.45

Stora infrastrukturprojekt

Viss infrastruktur förändrar samhället i kraft av sin storlek. Det kan handla om stambanor och spårvägssatsningar nationellt och regionalt, gränsöverskridande broar och infrastruktur.

Här får vi några berättelser om stora projekt som gör just detta: Sverigeförhandlingen, Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan, utbyggnaden av nya järnvägar i Skandinavien.

Och vilka nya investeringar och strategiska utvecklingsplaner finns i framtiden?

Bo-Lennart Nelldal
professor emeritus KTH

Torbjörn Bodin
programdirektör/sektionschef investeringsprojekt sektion portfölj Lokalbanor

Susanne Skovgaard
chef för den centrala funktionen strategisk utveckling, Trafikverket

Karolina Isaksson
Senior forskare, Mobilitet, aktörer och planering, vti

Moderator: Lars Strömgren
vd, Samhällsbyggarna

Datum

okt 13 2020

Tid

14:00 - 14:45