Parallella spår | Infrastruktur | Oförutsedda händelser

15.20-15.45

Hur påverkas stadsutvecklingen av oförutsedda händelser?

När vi drabbas av snabba och oförutsedda yttre omständigheter – force majeure – ändras också våra tankar om hur vi vill bo och arbeta. Värderingar förändras, nya vanor och beteenden grundläggs och nya drivkrafter tar plats i våra liv.

Men vad av allt detta är övergående – och vad består?

Det blir viktiga frågor när vi bygger våra framtida bostäder och arbetsplatser, som i sin tur styr hur samhället ser ut och hur människor mår.

Hur ser samhällsbyggnadssektorn på stadsutvecklingen i framtiden?

Peter Ullstad
vd, Codesign

Andreas Flyborg
projektchef, Skandia Fastigheter AB,

Katarina Bröms
stadsbyggnadsdirektör, Jönköpings kommun

David Carlsson
vd, Balticgruppen

Moderator: Agneta Persson
vd, Anthesis

Datum

okt 13 2020

Tid

15:20 - 15:45