Parallella spår | Planer och fastighetsjuridik | Kommunala marktransaktioner

14.00-14.45

Kommunala marktransaktioner 

Talare tillkommer

Ulf Jensen

gästprofessor på Högskolan Väst och professor emeritus från Lunds universitet

Moderator:

Gunnar Ersbo

verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

Datum

okt 15 2020

Tid

14:00 - 14:45

Talare