Parallella spår | Planer och fastighetsjuridik | Aktuella rättsfall

14.00-14.45
Aktuella rättsfall – Fastighetsekonomi

Maria Nilsson
civ ing Lantmäteri, delägare Företagsstudion

Moderator:Fredrik Warnquist
universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap, Lunds universitet

Datum

okt 14 2020

Tid

14:00 - 14:45