Proptech – Ett sätt att höja marknadsvärdet?

Paneldiskussion

PropTech är vida omtalat och något som är här för att stanna. Men skapar alla dessa olika tjänster ett mervärde för investerarna i deras strävan att förädla sina fastigheter och därigenom öka fastighetsvärdet? För även om samtliga investerare på marknaden talar sig varma om hållbarhet, digitalisering och miljöfokus så är det i slutändan en attraktiv avkastning på eget kapital som är målet.

Paneldeltagare:

Anna Kullendorf, Affärsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter,

Peter Östman, Chef Affärsutveckling på Vasakronan

Jonathan Ahrens, Investment Manager på NREP

Panelen leds av Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Sweden, Cushman and Wakefield

Datum

okt 26 2021

Tid

10:25