Så mår vi av att arbeta hemifrån

10.10-10.45

Hur påverkas vårt välmående av att arbeta hemifrån?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att arbeta hemifrån om vi kan. Den uppmaningen har hundratusentals svenskar följt sedan coronapandemin letade sig till Sverige i våras. Men vilka psykologiska och fysiologiska effekter får hemarbetet? Och vad kan vi göra för att dämpa de negativa effekterna och minska stillasittandet och samtidigt tillgodose vårt sociala behov? Hur anpassar vi våra hemmakontor för bibehållen hälsa?

En viktig aspekt av detta är hur vi rör oss i vår vardag.  Medan många andra städer runt om i världen radikalt har omfördelat vägutrymmet till förmån för aktiv mobilitet som gång och cykling – Berlin, Budapest, Milano, Paris, Wien, Buenos Aires, London är bara några av de mest framträdande exemplen – har de många svenska städer valt att prioritera biltrafiken i form av slopade parkeringsavgifter.

Men kanske är det bättre att ta cykeln eller promenera för att handla eller göra andra ärenden? Och hur är det med våra gemensamma ytor där vi kan mötas och samtidigt hålla avstånden – som parker och torg? Hur kan de utvecklas för att underlätta att vi kan träffas också utanför skärmarna?

Kristin Öster
Organisationspsykolog, Psykologifabriken

Erik Stigell
Konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa, Trivector

Johan Holmsäter
Entreprenör & nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

Ulrika Nero
Arkitekt SIR/MSA Processledare arkitektur tävlingar på Sveriges Arkitekter

 

Moderator: Linda Kjällén
Expert Hållbarhet på Gatun Arkitekter

 

Datum

okt 15 2020

Tid

10:10 - 10:45

Talare