Parallella spår | Medborgarnas plats i den smarta staden

14.00-14.10

Medborgarnas plats i den smarta staden

Viable cities – livskraftiga städer – sätter medborgaren i centrum och som främsta motor och nyckelaktör för förbättringarna av livsmiljön. Ett sådant synsätt ger potentiellt bättre och snabbare anpassningar till förändringar, alltså städer med större resiliens.

Men hur engageras medborgarna i den smarta staden i praktiken? 

Här får du inblick i hur tre bostadsområden – Norra Djurgårdsstaden, Stora Sköndal och KTH Live-in-Lab – designat lösningar för att engagera boende i smarta hem, sociala nätverk och det fysiska rummet för ett flexibelt och hållbart energisystem, en cirkulär ekonomi och en trivsammare plats att bo på.

Viable cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.  Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Hossein Shahrokni
forskare inom smart urban metabolism, KTH

Datum

okt 15 2020

Tid

14:00 - 14:10