Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov?

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov? Byggbranschen är en av de största klimatbovarna. I Stockholm finns idag mer än tillräckligt med kontorsyta för att täcka behovet för lång tid framöver men kontorshusen nyttjas sällan på bästa sätt och är i många fall omoderna och i behov av nya tekniska lösningar. Kan ett ombyggt äldre kontorshus…

Läs mer

Tre snabba med Per Eriksson från Kirunabostäder #sbdagen2020

Per Eriksson projektledare Kirunabostäder AB. Arbetar som projektledare åt Kirunabostäder i Kirunas stadsomvandling. Sedan våren 2016 har han arbetat heltid i projektet. Mycket arbete handlar om hur man omlokaliserar människor och företag från gammat till nytt   Vad ska du tala om på sbdagen?  – Jag skall prata om Kirunabostäders del i stadsomvandlingen som sker…

Läs mer

Bengt Dahlgren hjälper en student till #sbdagen2020

​ Vi är glada att Bengt Dahlgren sponsrar en student till sbdagen2020 Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö. Vi är även certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli…

Läs mer

Exkludera för att inkludera, Intervju med Vlora Makolli

​ Vad ska du tala om på sbdagen? ​​- Vikten av att inkludera i stadsutvecklingsprocesser med utgångspunkt från hur vår organisation jobbar med unga samt projekt som vi har drivit tillsammans med staden och andra fastighetsägare. ​  Varför är det viktigt att engagera unga i stadsutvecklingsprocesser? – Att engagera unga i stadsutvecklingsprocesser är nödvändigt för…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Anders Elvinsson talare på #sbdagen2020

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov Byggbranschen är en av de största klimatbovarna. I Stockholm finns idag mer än tillräckligt med kontorsyta för att täcka behovet för lång tid framöver men kontorshusen nyttjas sällan på bästa sätt och är i många fall omoderna och i behov av nya tekniska lösningar. Kan ett ombyggt äldre kontorshus…

Läs mer

Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

Klara Granheimer, industridoktorand anställd av Trafikverket och studerar på KTH. Klara arbetar med strategiskt inköpsarbete på Trafikverket parallellt med doktorandstudierna. Hon har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta operativt med offentlig upphandling. Presentationen bygger på en pågående studie av hur upphandling av tekniska konsulter (planering och projektering) kan främja innovation och samverkan. En förstudie genomfördes 2019 (rapport) och…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Tina Karrbom Gustavsson talare på #sbdagen2020

Tina Karrbom Gustavsson, tekn Dr och professor, KTH. Tina har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom projektledning och temporär organisering. Hon medverkar i forskningsprojektet ProcSIBE som utvecklar ny kunskap om upphandling för ett innovativt och hållbart samhällsbyggande. En förstudie genomfördes 2019 (rapport) och under 2020 sker en fördjupad studie som bygger på litteratur, intervjuer och case.…

Läs mer

Kort intervju med talaren Malin Löfsjögård

  1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? -Jag ska berätta om hur man redan idag kan minska klimatpåverkan från betong genom att använda klimatförbättrad betong. Inom Svensk Betong har vi tillsammans med våra medlemmar tagit fram en vägledning om klimatförbättrad betong – vad som menas med det, vad man kan göra i sina…

Läs mer

Tre snabba med Jonas Lind

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? – Jag ska prata om hur vi kan använda scenarier om framtiden som ett konkret och praktiskt verktyg för att tänka bortanför hur samhället fungerar idag och öppna upp för nya tankar kring hur ett samhälle kan organiseras för att uppnå hållbarhetsmålen. En omställning till ett hållbart…

Läs mer

Tre snabba med huvudtalaren Chanel Braddon

Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? – Det mesta handlar om val och jag tror att var och en av oss kan välja att göra något som gör skillnad. Det är lätt att tänka att är man bara en stor apparat eller ett stort företag så kan man göra skillnad. Så är det inte.…

Läs mer

Vi är glada att presentera Sofie Jonsson som talare på #sbdagen2020

Sustainovation – utveckling och innovation i partnerskap för hållbarhet De globala utmaningarna är allas vår angelägenhet och ansvar. Det är först när vi tillsammans vågar nya vägar som vi kan utveckla det samhälle vi med stolthet lämnar efter oss. Det kräver nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan. För att bli bättre på det vi redan gör…

Läs mer

Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Jonas Lind talar på Samhällsbyggnadsdagen Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och…

Läs mer

Filip Elland talar på #sbdagen2020

Fastighetsbranschens risker i ett förändrat klimat I takt med digitaliseringen och förfinade klimatscenarion ökar informationen och kunskapen i branschen om hur våra byggnader och fastigheter kommer påverkas av klimatförändringarna. Även om flera av de fysiska riskerna ligger en bit fram i tiden, 2050-2100 kommer informationen behöva värderas in långt före. För vem kommer vilja sitta…

Läs mer

Max Barcley talar på #sbdagen2020

Max Barclay, Head of Newsec Advisory Max Barclay är Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet. Newsec har 2000 medarbetare inom Advisory och Property Asset Management med närvaro i hela Norden och Baltikum. Max har mer än 20 års erfarenhet från den nordiska fastighetsbranschen. Han är även ordförande för ULI Sverige och en av huvudägarna i Stronghold Group…

Läs mer

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag – Malin Löfsjögård talar på #sbdagen2020

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag Idag finns det ett stort behov av att bygga nytt för att rusta Sverige för fler invånare. Parallellt är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med en rad andra…

Läs mer

Vem vinner 2020 års pris Excellence in Civil Engineering?

Skulpturen V-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Excellence in Civil Engineering   Priset Årets Excellence in Civil Engineering delas för tredje gången ut på Samhällsbyggnadsdagens middag den 13 oktober 2020 Priset tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Årets Excellence in Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att…

Läs mer

Vinn pris för bästa examensarbete inom Fastighetsekonomi eller Fastighetsrätt

Samhällsbyggarna kommer vid årets Samhällsbyggnadagen  den 13 oktober i Stockholm, att dela ut pris för bästa examensarbeten inom Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt.    Ämnesområdet fastighetsrätt omfattar frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor, m.m. Ämnesområdet fastighetsekonomi omfattar i det här sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt…

Läs mer

Vem blir Clarence Morberg pristagare 2020?

Clarence Morberg-priset delas årligen ut till yngre yrkesverksam person. Pristagaren erhåller en prissumma om 20 000 kr.    Person som fungerat som förebild för yngre kollegor i Samhällsbyggnadsbranschen inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning & utveckling  Undervisning Hållbarhet Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser Främjande av samhällsutvecklingen Nästa pris delas ut…

Läs mer

Köp din biljett idag och få earlybird pris!

Fram till midsommar kan du köpa din biljett till #sbdagen2020 till earlybird- och medlemspris samtidigt! Ett erbjudande du inte vill missa! På samhällsbyggnadsdagen kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i…

Läs mer

Vem blir årets Samhällsbyggare 2020? – skicka in din nominering!

Skulpturen S-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Årets Samhällsbyggare.   Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Kriterier Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning &…

Läs mer

Är du student och vill gå på #sbdagen2020?

Anmäl ditt intresse till oss så meddelar vi dig om du får en företagssponsrad plats till Samhällsbyggnadsdagen.   Anmäl namn, mail och Universitet/högskola du går på till info@samhallsbyggarna.org   Vi ses på Samhällsbyggnadsdagen!   Photo by Van Tay Media on Unsplash  

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande – Chanel Braddon, affärsutvecklare på Skanska talar på #sbdagen2020

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är hållbart samhällsbyggande. Men vad behövs för att skapa ett hållbart samhälle och hur gör vi för att börja idag? Hör Chanel som jobbar på Projektutveckling Kommersiellt på Skanska tala om hur vi som bransch blir hållbara!   Chanel Braddon, Affärsutvecklare Chanel Braddon arbetar som affärsutvecklare på Projektutveckling Kommersiellt…

Läs mer

Hållbar projektledning i praktiken – Camilla Mattsson talar på #sbdagen2020

Hållbarhet är självklart idag men man kan ändå behöva hjälp att formulera sina visioner och konkretisera dem. Hållbarhetsstyrning ser till att resurserna hamnar där behovet är som störst eller där de ger störst påverkan. Det här är ett pass för dig som vill veta hur du kan arbeta med hållbarhetsstyrning i ett bygg- och anläggningsprojekt…

Läs mer

Spana in partner – och utställarpresentationen för #sbdagen2020 nu!

VI SES 13 OKTOBER 2020 PÅ STOCKHOLM WATERFRONT! Vill ni vara utställare på Samhällsbyggnadsdagen 2020? – Kontakta oss på info@samhallsbyggarna.org Presentation Partners & Utställare 2020 6 programspår! Fastighetsvärdering Infrastruktur Hållbart samhällsbyggande Framtidens boende Hållbart byggande Planer & Fastighetsjuridik   Konferens 13 oktober Konferens på Stockholm Waterfront Congress Centre Middag 13 oktober Middag med prisutdelning och…

Läs mer

Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober! Nu kör vi med livesändning!

Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober! Nu kör vi med livesändning! Samhällsbyggnadsdagarna 2019 är Sveriges mötesplats för framtidens boende! Här kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer, universitet, högskolor…

Läs mer

Kenneth Johansson, head of regional network Ellevio talar på #sbdagarna2019

Kapacitetsutmaningar för elnäten i växande städer -Fokus Stockholm Det är ingen hemlighet att det börjar bli trångt i elnäten i växande storstäder. Samtidigt blir konkurrensen om marken allt hårdare när andra infrastrukturägare som Vatten och Avlopp, Fjärrvärme, Spårbunden trafik som järnvägar, tunnelbana, spårvägar, vägar byggs ut samtidigt för att ta hand om den växande befolkningen…

Läs mer

Tre frågor till Peter Svärd som talar på #sbdagarna2019

Berätta lite kort om dig själv Jag heter Peter Svärd och är anställd på Exploateringskontorets avdelning för stora projekt. Ansvarar sedan 2015 för ombyggnaden av Slussen i rollen som projektchef. Jag deltog i projektet även i tidigt skede som konsultstöd till projektledningen.   Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna? Jag ska berätta om projektet…

Läs mer

Frida Kargle talar på #sbdagarna2019

Frida Kargle, gruppchef transport och innovation, Sweco talar på #sbdagarna2019 Framtidens samhälle: det glokala eller urgala? Frida har många års erfarenhet inom transportområdet, framför allt inom person¬transporter. Frida har tidigare arbetat som kollektivtrafikstrateg på Göteborgs Stad och bland annat utvecklat samverkansformer för kollektivtrafik på såväl regional som kommunal nivå. Idag ligger Fridas fokus på framtidens behov…

Läs mer

Några frågor till Per Bolund som öppningstalar på #sbdagarna2019

Berätta lite kort om dig själv Jag är en glad person som har aktiv i politiken i nästan 25 år. Jag tycker om att cykla till jobbet och njuter gärna av en joggingrunda på lunchen. Basket är min absoluta favoritsport. På min fritid gillar jag att laga mat och fixa på sommarhuset. Vad ska du…

Läs mer

Kristina Hall talar på #sbdagarna2019

Kristina Hall, programledare, VA SYD Hur bygger man en stad ur ett vattenperspektiv? Går det att utforma städer så att vi temporärt kan hantera stora regnmängder men också utnyttja det vatten som faller och på så sätt minska vår dricksvattenförbrukning. Kristina Hall har de senaste 10 åren arbetat med hållbar stadsutveckling ut ett dagvatten- och skyfallsperspektiv.…

Läs mer

Tre frågor till Mary Juusela som talar på #sbdagarna2019

1. Berätta lite kort om dig själv Jag är expert inom sociala kunskaper och beteenden, en socialt engagerad företagare och entreprenör med två akademiska utbildningar och en yrkesbakgrund bl a under 11 år tIll och från på den Afrikaska kontinenten som anställd för Utrikesdepartementets riskkapitalbolag Swedfund och även för en av Sveriges rikaste familjer för…

Läs mer

Några frågor till Helena Bjarnegård som talar på #sbdagarna2019

1: Berätta lite kort om dig själv och vad din yrkesroll innebär? Riksarkitekten ska leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på en nationell nivå. Fyra myndigheter arbetar tillsammans med detta och som riksarkitekt är jag även ordförande i rådet för hållbara städer. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp kunskap om arkitektur…

Läs mer

Erik Bruhn talar på #sbdagarna2019

Erik Bruhn, vd för Archus Arkitektur talar på #sbdagarna2019 Morgondagens bostadskoncept- Mindre boenden fyllda med personlighet och service Erik Bruhn är VD för Archus Arkitektur och utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Erik arbetar som uppdragsansvarig främst i kontors- och bostadsprojekt åt privata och offentliga beställare och delägare i Archus AB. Ökade byggpriser och…

Läs mer

Tips för att minska din miljöpåverkan under #sbdagarna2019

Välj ett så miljövänligt transportalternativ som möjligt till och från #sbdagarna2019 Källsortera ditt avfall på rätt sätt. Fyll gärna din egen vattenflaska med kranvatten. Prova gärna vår goda vegetariska mat. Visste du att: köttproduktionen står för nästan 15% av jordens totala koldioxidutsläpp om du flyger sträckan Stockholm-Göteborg motsvarar utsläppen lika mycket som 74 000 tågresor…

Läs mer

Licab är utställare och sponsrar en student till #sbdagarna2019

Licab är ett litet, familjärt bolag med stora kompetensresurser. Vi erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle. Licab jobbar nära kunden och har alltid projektets bästa för ögonen. Vi är kända för förmågan att förstå kundens utmaningar och vad de egentligen behöver. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdrag lite…

Läs mer

Carl-Johan Engström talar på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Carl-Johan Engström är professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering. Idag är Carl-Johan bla verksam som ordförande för rådet…

Läs mer

Tove Asztelý talar på #sbdagarna2019

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen. Vi berättar hur…

Läs mer

4 snabba med Andreas Bergström som talar på #sbdagarna2019

1: Berätta lite kort om dig själv Jag är vice vd, tf vd från den 1 oktober, på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Mitt huvudsakliga ansvarsområde är ekonomisk politik, där jag just nu ägnar mig särskilt åt bostads- och byggmarknaderna, infrastrukturinvesteringar och arbetsmarknaden. Från början är jag molekylärbiolog och vetenskapsjournalist. Därefter jobbade jag flera…

Läs mer

Andreas Bergström talar på #sbdagarna2019

Andreas Bergström, tf vd Fores talar på #sbdagarna2019 En bred bostadspolitisk uppgörelse Personer med låga inkomster har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. I viss utsträckning är det svårt även för personer med medelinkomster, särskilt om de vill köpa en bostad. Det är skadligt för individerna, arbetsmarknaden och samhällsekonomin.…

Läs mer

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019

David Lindelöw, trafikplanerare och utredare, Sweco talar på #sbdagarna2019 Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem? David arbetar som trafikplanerare och utredare på Sweco i Göteborg. Han har doktorerat om trafikplanering för fotgängare och arbetar idag med frågor där mobilitet möter stadsbyggnad Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för…

Läs mer

Elisabeth Argus talar på #sbdagarna2019

Elisabeth Argus, vd BonaCordi talar på #sbdagarna2019 En snabbare och mer hållbar Samhällsbyggnadsprocess kräver digitalisering Elisabeth är vd på BonaCordi och projektledare för DigSam inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Enviroment. Elisabeth Argus är digital strateg och senior konsult med lång erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet. Hon är vd för konsultföretaget BonaCordi AB och projektledare för DigSam och…

Läs mer

David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

David Bernstrup, enhetschef Lantmäteri, Helsingborgs stad Elbilsladdning i gemensamhetsanläggning. Framtid el-er? Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet. Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar? Är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter…

Läs mer

Svefa sponsrar student till #sbdagarna2019

Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult som drivs av att skapa långsiktiga värden. Med spetskompetens inom fastighetsekonomi och samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning för hela din fastighetsaffär. Läs mer om Svefa här!

Läs mer

Christoffer Börjesson talar på #sbdagarna2019

Christoffer Börjesson, cdo Fastighetsägarna Stockholm talar på #sbdagarna2019 Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag…

Läs mer

Anette Frumerie talar på #sbdagarna2019

Anette Frumerie, vd Besqab talar på #sbdagarna2019 VD PANEL Anette har jobbat i branschen i 25 år, 17 år på JM (medlem i koncernledningen) och ett par år på Skanska. På Besqab sedan 2012 som börsnoterades 2014 (under Anettes ledning). Anette är utbildad ingenjör Väg o Vatten från KTH samt mäklare, hon är en riktig bostadsnörd,…

Läs mer

Visste du att

om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år. Photo by Soffia Magin on Unsplash   #sbdagarna2019 är ett miljömärkt event  

Läs mer

Axel Wallin talar på #sbdagarna2019

Axel Wallin, hållbarhetsstrateg, Sbab Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Jag ansvarar…

Läs mer

Bo-Lennart Nelldal talar på #sbdagarna2019

Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus talar på #sbdagarna2019 30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet? Det är nu 30 år sedan 1988 års trafikpolitiska beslut fattades och det är 30 år till 2050 då klimatmålen ska nås. Då som nu var det en målsättning att järnvägen skulle spela en…

Läs mer

Ditte Lysgaard Vind talar på #sbdagarna2019

Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group talar på #sbdagarna2019 Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group kommer att presenterar företagets verksamhet, cirkulära ekonomi genom konkreta, hållbara, bostadsprojekt. Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios,…

Läs mer

Middag på Berns med prisutdelningar den 1 oktober!

Under SB-dagarna är du välkommen på middag på Berns! Kvällens konferencier är Julia Bendelin och komikern och mångsysslaren Josefin Johansson står för underhållningen! Under kvällen delas bland annat priset för Årets Samhällsbyggare, Bästa Examensarbete, Clarence Moberg-priset & Årets Excellende in Civil Engineering ut. Någonting du inte vill missa! Har du inte möjlighet att delta på…

Läs mer

Christina Gustafsson talar på #sbdagarna2019

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel som föredraget…

Läs mer

Carolina Gustavsson talar på #sbdagarna2019

Aktuella rättsfall fastighetsrätt Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt kommer att beröras. Carolina Gustavsson…

Läs mer

Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest talar på #sbdagarna2019 Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k.…

Läs mer

Anders Elvinsson talar på #sbdagarna2019

Anders Elvinsson, head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige talar på #sbdagarna2019 Utländska investerare driver marknaden framåt Trender och nyligen genomförda affärer Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av…

Läs mer

Anita Aspegren talar på #sbdagarna2019

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad talar på #sbdagarna2019 #framtidensboende Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande Hållbarhet och framtidsfrågor står högst upp på Anitas Aspegrens agenda. Hon kommer att prata om vikten av att jobba tillsammans över sektorsgränserna för att skapa det hållbara och goda samhället för alla. De många aktörerna i samhällsbyggandet har…

Läs mer

Kjell-Åke Averstad talar på #sbdagarna2019

Kjell-Åke Averstad, projektchef, Statens Fastighetsverk talar på #sbdagarna2019 Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings – och kunskapsinriktade…

Läs mer

Stellan Lundström talar på #sbdagarna2019

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel som föredraget…

Läs mer

Vi presenterar stolt Stål & Rörmontage som utställare på #sbdagarna2019

Vi presenterar stolt Stål & Rörmontage som utställare på #sbdagarna2019 Stål & Rörmontage kan utföra delar av uppdrag såväl som helhetsuppdrag från konstruktion, beredning, kalkyl, hållfasthetsberäkningar och tillverkning till montage på plats. Många av uppdragen gäller stora och komplicerade konstruktioner, så som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustri, bärande konstruktioner till broar, detaljer till lyftok…

Läs mer

Johan Skoglund, vd JM talar på #sbdagarna2019

Johan Skoglund, vd JM talar på #sbdagarna2019 VD-panel : Framtidens bostadsmarknad Framtidens bostadsmarknad Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är framtidens boende. Men vad kan vi säga om framtidens bostadsmarknad? Hör VD-panelen tala om bostadsmarknaden idag och imorgon! VD och koncernchef JM AB (publ) Civilingenjör KTH, Stockholm 1986 och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan, Stockholm 1998. 30 år på JM…

Läs mer

#sbdagarna2019 är nu ett miljömärkt event!

Miljömärkt Event är en diplomering skapad av Håll Sverige Rent för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen i samband med event. Ett event som godkänts som ett Miljömärkt Event har granskats av Håll Sverige Rent och uppfyller alla kriterier i diplomeringen. De 7 stegen i checklistan till ett miljömärkt event är: 1. Planering och kommunikation 2.…

Läs mer

Joel Järvinen, nordenchef Uber talar på #sbdagarna2019

Öppen data – nyckeln till en framtidssäkrad och hållbar transportinfrastruktur Varje dag genomförs miljontals resor världen över via Ubers app, vilket på nio år har resulterat i en unik och omfattande bild av hur människor rör sig genom städer. Det är denna mängd data som är grunden för Uber Movement – ett verktyg som samlar…

Läs mer

Anna Kadefors talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH talar på #sbdagarna2019 Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings…

Läs mer

Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa talar på #sbdagarna2019

Jan Tärnell, affärsområdeschef  värdering och analys, Svefa talar på #sbdagarna2019 Värderingsföretagens syn på marknaden Sveriges ledande företag inom fastighetsvärdering ger gemensamt sin syn på fastighetsmarknaden just nu. Vart är priserna påväg och vilka fastighetsmarknaden är mest intressanta Jan Tärnell är  ansvarig i rollen som Affärsområdesansvarig för Värdering och Analys på Svefa. Har varit på Svefa…

Läs mer

Alexander Ståhle talar på #sbdagarna2019

Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret Spacescape talar om  Smarta gator Våra städer består till 20-30% av gator, en fundamental infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Dagens gator är utdaterade och så även vårt regelverk. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas…

Läs mer

Henni Ruohonen Arkitekt på Blooc talar på #sbdagarna2019

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen. Vi berättar hur…

Läs mer

Vi behöver fler studentsponsorer till #sbdagarna2019

Hör av er så snart som möjligt, så att vi kan ge fler studenter möjligheten att utvecklas och nätverka på Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019 på Stockholm Waterfront Congress Centre samt gå på middagen med prisutdelningarna på Berns! För 4995 kr + moms får en student gå på båda dagarna samt på middagen på Berns och…

Läs mer

Vi presenterar stolt CirEko som utställare på #sbdagarna2019

CirEko är en näringslivs- och medlemsorganisation. Med fokus på affärvill CirEko underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället. CirEko är till för … de som redan börjat arbeta cirkulärt och vill utvecklas vidare och hitta nya samarbeten de…

Läs mer

Vad händer i Regeringskvarteren? – studiebesök den 3 oktober

Vad händer i Regeringskvarteren? Missa inte besöket om renoveringen av Rosenbad Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt. Regeringskansliet som hyresgäst ska erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under…

Läs mer

Vi presenterar Elin Kebert som moderator på #sbdagarna2019

Elin Kebert som är expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier kommer att moderera spår A Vår digitala framtid under konferensens andra dag den 2 oktober.   Vi ses på Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019 på Stockholm Waterfron Congress Centre #sbdagarna2019

Läs mer

Josefin Johansson underhåller på #sbdagarna2019

Josefin Johansson – utsedd till Årets kvinnliga komiker 2017 tillika På Spåret-vinnare 2018 – är idésprutan och mångsysslaren som sjunger lika bra som hon skämtar och allra helst i kombination om hon själv får välja. Hon har skrivit och agerat för TV och radio sedan 2006 då hennes karriär började på Sveriges Radio P3 och…

Läs mer

Jämställdhetsbygget är utställare på #sbdagarna2019

Jämställdhetsbygget –byggbranschens jämställdhetspris är utställare på #sbdagarna2019 Priset Jämställdhetsbygget har startats av fyra unga tjejer och drivs tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Syftet är att hylla satsningar som har bidragit till en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch. Byggbranschen behöver lyfta goda exempel på satsningar, initiativ och aktiviteter som har ökat jämställdheten inom byggbranschen. Förhoppningen är att…

Läs mer

Karin Zakariasson deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Beskrivningen är jag lite osäker på vad du vill ha. Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina europeiska Savillskollegor. Har tidigare arbetat på Newsec med analys och värdering, på Stadshypotek…

Läs mer

Anna Möller talar på #sbdagarna2019

Havet kommer Vellinge kommun är omgärdat av vatten och är redan idag utsatt för tillfälliga högvatten. Kommunen arbetar aktivt med att klimatanpassa Falsterbonäset och för att skydda befintlig bebyggelse planerar kommunen att anlägga en ca 21 kilometer lång vall längs kusten. Presentationen belyser problematiken med olika intressefrågor och ansvar utifrån kommunens och de boendes perspektiv.…

Läs mer

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Norra Djurgårdsstaden – från vision till verklighet Vad är utmaningarna och hur har det gått med hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden? Stockholm stad äger marken och ställer ambitiösa hållbarhetskrav på de som utvecklar, bygger och förvaltar området. Gammal industrimark förvandlas till en blandad stad med 12000 lägenheter och 35000 arbetsplatser. Staden arbetar systematiskt och strukturerat genom…

Läs mer

Martin Andreé talar om juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess på #sbdagarna2019

Juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess Inom Smart Built Environment projektet DigSam har en kartläggning genomförts för att identifiera vilka administrativa och juridiska hinder som begränsar möjligheterna att driva ett aktivt digitaliseringsarbete. I kartläggningsarbetet har vi träffat aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen både från offentlig och privat verksamhet för att skapa en bred bild om hur man arbetar…

Läs mer

Ulrika Lindmark, deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Sveriges ledande företag inom fastighetsvärdering ger gemensamt sin syn på fastighetsmarknaden just nu. Vart är priserna påväg och vilka fastighetsmarknaden är mest intressanta? Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina…

Läs mer

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Fokus Skärholmen – Nycklar för social hållbarhet Hur stärks det lokala perspektivet på riktigt och vilka nycklar har hjälpt projektet att konkretisera social hållbarhet i Skärholmen? Karin startar på Skärholmens torg och berättar under resan både om markanvisningar utifrån sociala krav och hur man arbetat i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, Stockholm stads profilprojekt för socialt hållbar…

Läs mer

Vi är glada att presentera ORACLE som utställare på #sbdagarna2019

Oracle ställer ut under Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober Nya tekniker skakar om gamla tankesätt och skapar möjligheter. Besök vår monter med en stad i miniatyr för att se hur artificiell intelligens, Blockchain, molntjänster, IoT, m.m. kan användas för att omforma framtidens boende! Läs mer: https://www.oracle.com/se/index.html   

Läs mer

Vi är glada att presentera Deedster som utställare på #sbdagarna2019

Vad kan du göra för klimatet? I Deedster får du koll på ditt klimatavtryck och utmanas till en mer klimatsmart livsstil. Steg för steg. Deed för deed. Vi börjar med nuläget. Svara på frågor om din konsumtion och få reda på ditt koldioxidavtryck. Genom quizfrågor och mikrouppdrag, så kallade deeds, utmanar sedan Deedster dig till…

Läs mer

Peter Palm talar om – beslutsprocesser och fastighetsvärdering på #sbdagarna2019

Beslutsprocesser och fastighetsvärdering Det skrivs och talas mycket om automatisering av fastighetsvärderingar och hur AI är framtiden. Men vad kan vi säga om traditionella eller mänskliga beslutsprocesser vid fastighetsvärdering. Vilka problem eller utmaningar har dessa och hur påverkas vi och våra beslutsprocesser i vårt arbete? Är till vardags lektor i Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Jag…

Läs mer

Vi är glada att presentera Jonas Tannerstad som talare på #sbdagarna2019

Från energieffektivisering till en smart stad Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se…

Läs mer

Linda Wegdell talar på #sbdagarna2019

Hur kan trä och betong göra byggande mer klimateffektivt genom samverkan och egen utveckling Linda L Wegdell har jobbat 8 år på Skanska med Inköp, Logistik och Förändringsledning inom olika roller. För 5 år sedan började hon/jag på Thomas Betong som Pumpchef, där kombinationen av betong, logistik och närhet till kund blev i fokus. Under…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Tobias Larsson som talare på #sbdagarna2019

Tobias Larsson, chef för affärsutveckling inom Newsecs förvaltningsverksamhet talar på Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober Tobias Larsson är chef för affärsutveckling inom Newsecs förvaltningsverksamhet. Tobias har arbetat i Stronghold-koncernen i 15 år och brottas mycket med frågor om digitalisering och hur Newsec och fastighetsbranschen ska möta morgondagens förväntningar och tekniska möjligheter. Tobias arbetade tidigare på Boston Consulting…

Läs mer

Axel Wallin, Hållbarhetsstrateg på sbab talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Jag ansvarar för att hållbarhet integreras…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Birgitta Govén som talare på #sbdagarna2019

Färdplanen för hållbart byggande – en bra bit på väg! Arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor är i full gång och fler företag, organisationer och kommuner vill vara med i arbetet. När hela värdekedjan samlas för att anta utmaningen att arbeta tillsammans för klimatneutralitet och hållbart byggande finns…

Läs mer

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

 Vi är stolta att presentera Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi som talare på #sbdagarna2019 Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige Presentationen använder geografiska metoder för att analyser olika faktorer som påverkar småhuspriser. Faktorer som studeras är investeringar i kollektivtrafik, arkitektur och närhet till unika och fastigheter. Alla exempel från…

Läs mer

Matens klimatpåverkan på #sbdagarna2019

Under årets Samhällsbyggnadsdagar fokuserar vi extra mycket på att minska konferensens klimatpåverkan. Då maten vi äter och slänger har en stor påverkan har vi i år valt att endast servera vegetarisk samt att påminna om hur viktigt det är att inte slänga mat. En vegetarisk rätt i genomsnitt har hälften så stor klimatpåverkan som en…

Läs mer

Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Björn Bergstrand, hållbarhetschef och Senior Investor…

Läs mer

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH – talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors…

Läs mer

Lär känna huvudtalaren – Jonas Lindström

Vem är Jonas Lindström? Jag heter Jonas Lindström och är sociolog och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. Jag har i många år forskat och undervisat om hur vi ska förstå staden utifrån både rumsliga och tidsmässiga aspekter och hur detta påverkar våra uppfattningar om såväl staden som helhet som dess olika områden och…

Läs mer

4 snabba med huvudtalaren – Alexander Ståhle

1: Berätta lite kort om dig själv Stadsbyggnadsforskare på KTH och vd på analysföretaget Spacescape. Tidigare houseproducent och nu pappa i innerstan med två barn och utan bil.   2: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagarna Jag ska prata om de trender som kommer att förändra framtidens städer och gator. Jag kommer att visa…

Läs mer

Vi presenterar stolt Thomas Betong som utställare under #SBdagarna2019

Vi är jätteglada över att kunna presentera Thomas Betong som utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Under SBdagarna kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter.…

Läs mer

Johan Norén talar på #sbdagarna2019

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Läs mer

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019 Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för hur väl vi lyckas med ambitionen att skapa goda stadsmiljöer. Hur hanterar vi detta omistliga färdsätt i framtidens städer där ett automatiserat och digitaliserat resande kan vara ett fullbordat faktum? David arbetar som trafikplanerare och utredare på…

Läs mer

Samhällsbyggarna klimatkompenserar #sbdagarna2019!

Samhällsbyggarna klimatkompenserar för Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober 2019. Som deltagare kan du också klimatkompensera för din resa till konferensen exempelvis genom Zeromission eller Vi-skogen. Vi vill underlätta för dig som deltagare att resa klimatsmart till #sbdagarna och håller dem därför på Stockholm Waterfront Congress Centre, ett Green key märkt konferenscenter. Det är nära till tåg,…

Läs mer

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

Christina Gustafsson, gästforskare från KTH​ talar på Samhällsbyggnadsdagarna! Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel…

Läs mer

Malin Löfsjögård talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen förra året. Betonginitiativet består av en rad aktörer som…

Läs mer

Vi är glada att presentera Christoffer Börjesson som huvudtalare på #sbdagarna2019

Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag bygger hus, erbjuder transport och hanterar allt…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Nils Styf, vd Hemsö som talare på #sbdagarna2019

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö? Skolan står inför stora utmaningar, med brist på både bra skolmiljöer och lärare. Den främsta anledningen till att lärare lämnar yrket är arbetsmiljön. Regeringen, kommuner, fastighetsägare, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för bättre skolmiljöer. Hemsöhjälper Sveriges kommuner att skapa den sociala infrastruktur…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Carl-Johan Engström som talare på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Bostadsbristen med tilltagande trångboddhet och hemlöshet förvärras av en stor befolkningsökning. Problemen skärps med växande behov av anpassade bostäder till äldre och med unga som behöver flytta till studieorter, bilda hushåll eller ta arbete på annan ort. Sverige har länge saknat en bostadspolitik…

Läs mer

Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer

Rickard Hellemar & Klas Bergström tlar på #sbdagarna2019 I högexploaterade miljöer ställs särskilda krav på bland annat fastighetsbildningen. Så här tänkte vi – och hur våra tankar synkroniserar med gällande lagstiftning och vad vi identifierar lagstiftaren behöver fundera kring. Rickard är senior projektutvecklare med fokus på fastighetsbildning och fastighetsrätt. Stöttar i transaktionsprocesser med fokus på…

Läs mer

Ägarlägenheter, flipp eller flopp?

Specialister inom analys, fastighetsrätt, värdering, transaktion och förvaltning ger sin syn på hur ”radhus på höjden” fungerar i dag och vad det kan innebära för framtiden.En analys över samtliga ägarlägenhetsprojekt som genomförts i Sverige presenteras, och berör frågor som:Var byggs det och varför, Vem köper ägarlägenheter, Vilka är alternativen för finansiering och förvaltning, Hur ser…

Läs mer

CoClass – Nyckeln till effektivisering

Vi är stolta att presentera Mikael Malmkvist som talare på Samhällsbyggnadsdagarna Mikael arbetar som produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst. Mitt arbete handlar om att utveckla klassifikationssystemet CoClass så att det bidrar till en effektivare samhällsbyggnadssektor. Jag är även engagerad inom buildingSMART där jag bland annat sitter i styrelsen för buildingSMART Nordic och i BIM…

Läs mer

Gitte Grove Poulsen talar på #sbdagarna2019

Resilienta samhällen: Så har vi gjort Vejle resilient Urban Resiliens definieras som städers och kommuners förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet vid påfrestningar, oavsett om dessa är plötsliga och chockartade eller kroniska och långsamt framväxande. Städer och regioner ställs inför många utmaningar från klimatförändringar, urbanisering, åldrande städer och snabba omvälvande teknologiskiften, som alla måste hanteras samtidigt.…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Carolina Gustavsson som talare på #SBdagarna2019

Carolina Gustavsson är Advokat och delägare, Landahl advokatbyrå. Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt…

Läs mer

Vi är glada att presentera Karin Kjellson som talare på #sbdagarna2019

Mo-Bo: Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet? Mo-Bo är ett innovationsprojekt inom Viable Cities som utforskar just detta. Tester visar att klimatpåverkan kan minskas i både bygg- och driftskede, lokala ekosystemtjänster kan bli avsevärt bättre och byggkostnader kan sparas in.…

Läs mer

Vi behöver ta ner social hållbarhet på jorden – Helena Klintström talar på #sbdagarna2019

Hur utnyttjar vi stadsutvecklingen för att skapa social hållbarhet? Stadsutveckling är ett starkt verktyg för att skapa social hållbarhet, och som kommun är markanvisningstävlingar ett av de starkaste verktygen för att styra mot social hållbarhet. Men görs det på rätt sätt? WSP har undersökt hur social hållbarhet hanterats i markanvisningstävlingar över landet och hittar både…

Läs mer

Magnus Qvant talar om – Hur bygger vi resilienta samhällen på #sbdagarna2019

Today Magnus Qvant holds the position, since 2010, as General Secretary of the Resilient Regions Association, a public-private collaborative organization for resilient cities and regions. Magnus is also co-founder of Nordic Urban Resilience Institute. Magnus Qvant has 20 years experience in training and practice in civil security and emergency management, both nationally and internationally. He…

Läs mer

Anna Denell talar på #sbdagar2019

Miljcertifiering av byggnader – värdeskapande eller missvisande Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets…

Läs mer

David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet. Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar? David är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt från det privata näringslivet med…

Läs mer

Ingrid Svetoft talar på #sbdagarna2019

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser En sammanfattning och presentation av följeforskning från tre storskaliga Case. Där projekt med olika inriktning beskrivs för att ge inspiration till vad som är möjligt att producera i samverkan. Att bättre utnyttja tillgängliga resurser som tid, pengar och kunskap kräver utrymme för…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i rådet för hållbara städer som talare på #sbdagarna2019

Arkitektur och samhällsutmaningar Vi står inför en rad stora samhällsutmaningar som bostadsbrist, segregation och klimatförändringar. Hur vi bygger och organiserar våra städer påverkar oss människor och vår miljö. Politik för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer utgör regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer berättar om…

Läs mer

Digital samhällsbyggnadsprocess – nationell åtkomst till all geodata för alla aktörer

Vi är stolta att presentera Malin Klintborg som talare på Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Lyssna till Lantmäteriets slutrapport och förslag på lösning för hur nationell åtkomst till all geodata i samhällsbyggnadsprocessen, för alla aktörer ska kunna uppnås. Malin är uppdragsledare för Lantmäteriets regeringsuppdrag Smartare samhällsbyggnadsprocess, ett uppdrag med mer än 300 inblandade aktörer.

Läs mer

Anette Frumerie medverkar i VD panel om framtidens bostadsmarknad på #sbdagarna2019

Framtidens bostadsmarknad Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är framtidens boende. Men vad kan vi säga om framtidens bostadsmarknad? Hör VD-panelen tala om bostadsmarknaden idag och imorgon! Anette har jobbat i branschen i 25 år, 17 år på JM (medlem i koncernledningen) och ett par år på Skanska. På Besqab sedan 2012 Besqab börsnoterades 2014 (under Anettes…

Läs mer

Ta cykeln till #sbdagarna2019

Ta cykeln till Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2019! Vi har ordnat med riktigt mycket plats för cykelparkering för att göra Samhällsbyggnadsdagarna ännu mer hållbara. Kommer finnas möjlighet till cykelreparation båda dagarna mellan 8 och 12 #sbdagarna2019 #hållbarhet #cykla   Photo by Erik Witsoe on Unsplash

Läs mer

Hur kundresor och robotar hjälper oss att möta framtiden

Maria Petrusson och Max Lokrantz talar på Samhällsbyggnadsdagarna! För att Lantmäteriet ska klara sitt uppdrag inom fastighetsbildning pågår ett antal aktiviteter, bl.a. utveckling av AI-robotar, ett förändrat arbetssätt, kundresor och nya sätt att följa upp verksamheten. Maria är digital strateg med flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning. Har som utvecklingschef ansvar för att driva digital…

Läs mer

Samhällsbyggnadsdagarna serverar vegetariskt på hela eventet

I år blir vi ännu mer hållbara på Samhällsbyggnadsdagarna! Vi kommer fokusera på flera olika områden som påverkar miljö, klimat, människa och samhälle! Ett exempel är att vi kommer att servera vegetarisk mat på hela eventet! #sbdagarna2019 #hållbarhet #vegetariskt #sbdagarna Photo by Kim Daniels on Unsplash

Läs mer

Bo-Lennart Nelldal talar på Samhällsbyggnadsdagarna!

30 år efter 1988 års trafikpolitiska beslut – hur har det påverkat järnvägen och transportsystemet? Det är nu 30 år sedan 1988 års trafikpolitiska beslut fattades och det är 30 år till 2050 då klimatmålen ska nås. Då som nu var det en målsättning att järnvägen skulle spela en större roll på transportmarknaden. Även om…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Ivana Kildsgaard som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Hållbart boende 2030 & beyond Kraven på hållbart boende växer och blir allt mer komplexa. Vi jobbar med allt från klimatneutralitet och resurseffektivitet till normkritik och välmående i en allt mer digital värld. Hur säkerställer vi att husen som vi bygger idag är och förblir hållbara och resilienta under en lång tid framöver? Hur kan…

Läs mer

Anmälan öppen till Mary Juuselas wokshop under #sbdagarna2019

Det välmående samhället börjar med DIG! År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Linda Sabel som talare på #sbdagarna2019

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid Presentation av en doktorsavhandling som undersöker möjligheten att liberalisera regelverket som styr markens indelning i fastigheter. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att låta fastighetsägarna själva avgöra om en fastighet är lämplig för sitt ändamål? Vad är mest effektivt, att inskränka avtalsfriheten så att fastighetsbildning där fastighetsägarna är överens…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Nina Borgström som talare på #sbdagarna2019

När tillit och utvärdering får stå i centrum En samskapande stund kring utmaningar i samhällsbyggnadsprocessen och en drömprocess där digitala lösningar, affärsmodeller samt ledarskap bidrar till ett värdebaserat slutresultat. Tänk er en drömprocess där konkretiserade värden hålls levande och verifieras under processen och utvärderas i den byggda miljön. Välkomna att inspireras av och bidra till…

Läs mer

Vem blir årets Samhällsbyggare 2019?

Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden:   Gott ledarskap Idérikedom Kompetensuppbyggnad Forskning & utveckling Undervisning Hållbarhet Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser Främjande av…

Läs mer

I senaste avsnittet av Samhällsbyggarpodden diskuterar John Mellkvist åldersim

John arbetar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, med en lång bakgrund inom kommunikation. Han har sedan ett par år satt fokus på åldersfrågor – för att minska ålderismen, förbättra attityderna till- och öka insikterna om människans förmågor genom hela livet. Han har på olika vis lyft ämnet i medierna, som gäst i TV4:s…

Läs mer

I avsnitt 8 av samhällsbyggarpodden möter vi Magnus Meyer, vd för WSP

I avsnitt 8 av Samhällsbyggarpodden möter vi Magnus Meyer Magnus Meyer är VD för WSP Europe och WSP Sverige. Var tidigare VD för Tengbomgruppen och haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Styrelseledamot i Bygg-Fast, Slättö och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och…

Läs mer

Vi är glada att presentera Andreas Kristoffersson som talare på #sbdagarna2019

Aktivitetsbaserad skola – framtidens lärmiljö? Andreas Kristoffersson är inredningsdesigner och arbetar med bland annat med koncept, utformning och gestaltning av byggnader och interiörer. Andreas är uppdragsansvarig och teamledare för Inredning på Archus Västeråskontor. Den stora omställning som skett på kontorssidan är nu på väg att implementeras i skolan. Klassrum byts ut mot hemvister och aktivitetsbaserade…

Läs mer

Programblad #sbdagarna2019

Tjohoo nu börjar programmet inför Samhällsbyggnadsdagarna 2019 ta form! Programmet uppdateras regelbundet fram till 1-2 oktober 2019 programblad-sb2019  

Läs mer

Vi är stolta att presentera Ditte Lysgaard Vind som huvudtalare på #sbdagarna2019

Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp över 50 år än andra…

Läs mer

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid!

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbarframtid Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre koldioxidutsläpp…

Läs mer

Samhällsbyggarchef får 60 000 kr på #sbdagarna2019

Nu är det klart att det nya Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald delas ut under Samhällsbyggardagarna 1–2 oktober i Stockholm. Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald knyts till juryn som ska utse årets stipendiat. Stipendiet kan sökas av de 17 000 chefer som finns i alla delar av samhällsbyggnadssektorn och är medlemmar i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Monika Albertsson som talare på #sbdagarna2019

Är framtidens bostäder långsiktigt användbara? Bostadsanpassning kostar samhället stora summor varje år, så även i nybyggda lägenheter som ska vara tillgängliga redan från början. En onödig kostnad. Kravet på att en bostad ska kunna användas i livets alla skeden, också när man blir äldre eller får en funktionsnedsättning, står i lagstiftningen. Idag krymps lägenhetsytan i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Pia Sandvik som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Staden som testbädd Pia Sandvik, vd för RISE Research Institutes of Sweden, är född i Ludvika och utbildad civilingenjör vid Linköpings universitet. Pia Sandvik är teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik och har tidigare bland annat arbetat som rektor vid Luleå tekniska universitet och som vd för Länsförsäkringar Jämtland. Pia Sandvik är vice ordförande i…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Kajsa Hessel & Natali Phalén som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Så bygger vi bort korruptionen – Ett seminarium om affärsetik i samhällsbyggnadssektorn baserat på en undersökning med 6 000 chefer verksamma i sektorn Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, ledamot i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd och lång erfarenhet av roller som chef och vd. Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor, tidigare advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med…

Läs mer

Michael Strömgren talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Läs mer

Olli Kytömäki talar om – Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective på #sbdagarna2019

Olli is a doctoral student at the KTH school of Architecture and Built Environment. His research focuses on organizational and managerial questions related to digitalization of built environment.   Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll…

Läs mer

Vi är stolta att presentera Anders Elvinsson som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Utländska investerare driver marknaden framåt Trender och nyligen genomförda affär Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonom vid Handelshögskolan…

Läs mer

Linda Kjällen – Certifieringschef SGBC talar på #sbdagarna2019

Linda Kjällén är affärsutvecklare/strateg på Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council. Hur anpassar vi det befintliga byggnadsbeståndet till att bli mer hållbart? Den svenska bygg- och fastighetsbranschen har kommit långt i arbetet med att bygga hållbart vid nyproduktion, men för att nå miljömålen måste vi även jobba med befintliga byggnader. Det…

Läs mer

Köp din Biljett till #sbdagarna2019 idag och få Dubbel rabatt!

Köp din biljett idag och få både early bird-pris och medlemsrabatt! Just nu är det dubbel rabatt för medlemmar med medlemsrabatt och earlybird – för att få medlemsrabatt fyller du i personnummer där det står enter “promotional code” på sbdagarna.se köp biljetter      

Läs mer

Hjälp en student till #sbdagarna2019

Vill ni vara med och sponsra en student till Samhällsbyggnadsdagarna 2019?  Inför Samhällsbyggnadsdagarna 2019 söker vi företag som kan sponsra studenter. Detta är en unik chans för ditt företag att få marknadsföring och samtidigt möta studenter och introducera dessa till just Er!   Vill ditt företag sponsra? Mejla oss på info@samhallsbyggarna.org 

Läs mer

Moa Andersson & Erik Normark från Boinstitutet talar på #sbdagarna2019

Hur vill generation Z bo – och varför? Sverige behöver 800 000 fler hem för att lösa bostadsbehovet till 2030, en tuff utmaning som väcker frågan om det byggs bostäder som framtidens bostadskonsumenter vill ha och har råd med? Mellan 4 oktober och 29 november 2018 lät Boinstitutet Ungdomsbarometern fråga tretusen unga mellan 15 och…

Läs mer

Vi kan stolt presentera alla moderatorer till #sbdagarna2019

Vi är glada att presentera alla moderatorer till Samhällsbyggnadsdagarna 2019! Spår Huvudspår: Julia Bendelin A: Vår digitala framtid Carl Kristoffersson Christoffer Börjesson B: Fastighetsvärdering Marie Bucht Hans Lind C: Infrastruktur Stefan Engdahl Stefan Lindsköld D: Hållbar samhällsutveckling Agneta Persson Peter Lindberg   E: Hållbart byggande Helena Tellberg Tomas Alsmarker   F: Framtidens boende Julia Matwinska Lennart…

Läs mer

Kim Örtenblad & Olof Evers från region Stockholm talar på #sbdagarna2019

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv Presentationen inleds med en kort bakgrund om regionplanering och regionplaneringens roll. Därefter går vi in på de långsiktiga demografiska förutsättningarna för regionen samt vilket behov av bostadstillskott det genererar. Befolkningsutvecklingen, människors rörlighet på bostadsmarknaden och befintligt bostadsbestånd har betydelse för vilka bostäder vi behöver komplettera med. Detta avser vi problematisera…

Läs mer

Workshop – Det välmående samhället börjar med dig med Mary Juusela

En världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas workshops om integration, identitet och fördomar. Om vad som gör att människor hamnar utanför och hur det påverkar individens hälsa och potential. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra. Hennes Lika Olika-metod används inom värdegrundsarbete…

Läs mer

Vi kan stolt presentera Jonas Lindström som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Samhällsbyggnad och segregation Det talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget. Jonas Lindström är filosofie…

Läs mer

Vi presenterar Martin Rudberg som talare på #sbdagarna2019

Nu kopplar vi upp byggplatserna Martin Rudberg är innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, och leder en grupp vid Linköpings universitets campus i Norrköping som forskar och undervisar inom bygglogistik. Martins forskningsintresse rör framför allt industrialisering, digitalisering och supply chain management inom byggandet, och som en del av detta är Martin projektledare för…

Läs mer

Vi presenterar Agnieszka Zalejska Jonsson som talare på #sbdagarna2019

Digital adoption and value creation in real estate management – a system perspective Idag är det starkt fokus i seminarier och branschpress på hur digitalisering kommer att påverka bygg- och fastighetssektorn. Privata och offentliga fastighetsägare har en central roll i innovationssystemet i sektorn, men få av dem har en stark tradition av att driva utveckling…

Läs mer

Vi presenterar stolt Mary Juusela som en av huvudtalarna på #sbdagarna2019

Det välmående samhället börjar med dig År 2003 påbörjade den då 19-åriga journaliststudenten Mary Juusela vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. För att förstå utanförskap och dess effekter på individ och samhälle bodde hon hemma hos 700 svenska familjer där Mary studerade vad som händer hos barn och vuxna när…

Läs mer

Blogg

Samhällsbyggarbloggen är en portal för att förmedla och utbyta kunskaper inom Samhällsbyggnadssektorn. På Samhällsbyggarna vill vi se en ökad samverkan, mer goda idéer och fler kloka huvuden som slås ihop. Ja inte bokstavligt då, men vi vill att att fler berättar om sina dagliga utmaningar och möjligheter. Vi vill låta fler komma till tals. Därför har vi startat Samhällsbyggarbloggen och numera har bloggen över 9 000 unika läsare varje månad!

Är du en samhällsbyggare eller planerare som sitter inne med idéer som du vill dela med dig av? Välkommen att höra av dig med din text till info@samhallsbyggarna.org!

Podcast

Samhällsbyggarpodden är en podcast som riktar sig till alla som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. I podcasten intervjuas intressanta och aktuella personer som delar med sig av sina erfarenheter och idéer.

Podcasten görs av Vilhelm Nord, Verksam inom fastighetsbranschen i Stockholm i samarbete med Samhällsbyggarna och Hifab.

Mediepartner

Tidskriften Betong - den kreativa byggtidskriften syftar på att samla och skapa ett informationsflöde, mer specifikt om allt som rör betongsektorn, för berörda inom samhällsbyggnadsbranschen. Tidskriften är utformad utifrån de tre ledorden: Tyngd, Stolthet och Kreativitet. Tillsammans utgör dessa Betong.

Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer nu med sex nummer per år.

Få de senaste nyheterna

Lägg till mig