Samhällsbyggarna

Ledande branschorganisation inom samhällsbyggnad

Samhällsbyggarna är en förening för dig som är engagerad i att utveckla, bygga och förvalta vårt framtida samhälle. Vi är en branschövergripande ideell nätverksorganisation med ca 3600 medlemmar. Vad som gör Samhällsbyggarna unika är vår bredd eftersom som vi har spetskompetenser inom samhällsbyggnadsområdets alla delar. Vi bidrar med den senaste kunskapen som påverkar framtidens samhällsutveckling och om du är intresserad av framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad bör du vara medlem hos oss!

Vår ambition är att vara ett rikstäckande nätverk med lokal förankring. Tack vare våra medlemmars engagemang i olika regioner har vi lokala mötesplatser runt om i hela Sverige från norr till söder. Vi driver bland annat frågor inom specifika ämnesområden inom samhällsbyggandet. Till vår hjälp har vi sektioner inom exempelvis fastighetsvärdering, digitalisering och infrastruktur som bidrar till att uppfylla vår målsättning om att verka för en hög kompetensgrad inom samhällsbyggandets olika områden.