Anders Elvinsson

head of valuation & advisory på Cushman & Wakefield i Sverige

Andras_E

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov

Byggbranschen är en av de största klimatbovarna. I Stockholm finns idag mer än tillräckligt med kontorsyta för att täcka behovet för lång tid framöver men kontorshusen nyttjas sällan på bästa sätt och är i många fall omoderna och i behov av nya tekniska lösningar. Kan ett ombyggt äldre kontorshus möta dagens och morgondagens krav från hyresgästerna och hur ser betalningsviljan ut jämfört med nyproducerade kontorsbyggnader? Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield, ger oss en inblick i dagens kontorshyresmarknad vilken följs av en panel med fastighetsägare som idag har pågående ombyggnationsprojekt i Storstockholmsområdet.

Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av RICS och Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment