Ann Palmér

ordförande i Samhällsbyggarnas sektion Stadsutveckling och Managementkonsult, Ekan Management

Ann palmer

Dags att fokusera mer på de 95% av stadens livscykel som ligger efter byggnationen

Vi lägger idag mycket tid och energi på utveckling och optimering av arbetsprocesser, digitalisering och verktyg som gynnar planering, projektering och byggnation av stadsmiljöer. Det är jättebra! Men ännu bättre vore det om incitamentet att få den långsiktigt bästa staden låg i fokus. Självklart behöver vi arbeta med CAD-verktyg, digitalisering av Lantmäteritjänster, säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och så vidare men vi borde kunna göra det samtidigt som vi tänker på ”livet efter byggnation”.
Teknisk utveckling kommer alltid att ske. Det samma gäller för uppkomsten av nya trender inom arkitektoniska områden, som till viss del går hand i hand med både teknisk utveckling och hållbarhet.
Hur kan vi då säkerställa att vi planerar och bygger infrastruktur idag som kan vara en bas för framtidens städer? Städer och samhällen med utseende och funktioner som vi knappt ens kan föreställa oss idag? Att utmana oss själva och verkligen tänka utanför invanda mönster, är en väg. Att aktivt förutsätta att morgondagens samhällsutvecklare kommer att veta mer och bättre inom en mängd områden än vad vi gör idag, borde vara en självklarhet.

Ann är senior managementkonsult med bakgrund främst från projekt- & portföljledning. Hon brinner för att affärsmannaskap och samordning i och av offentlig verksamhet och samhällsutveckling. Inom Ekan driver Ann ett forum för samordning inom stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt med deltagare från branschens samtliga segment i syfte att åstadkomma metoder och utbyta erfarenheter kring hur lyckad samordning ger hållbara stadsdelar, både ur miljö-, mänskliga- och ekonomiska perspektiv.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment