Anna Kullendorf

affärsutvecklingschef, Humlegården

Anna Kullen

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov

Byggbranschen är en av de största klimatbovarna. I Stockholm finns idag mer än tillräckligt med kontorsyta för att täcka behovet för lång tid framöver men kontorshusen nyttjas sällan på bästa sätt och är i många fall omoderna och i behov av nya tekniska lösningar. Kan ett ombyggt äldre kontorshus möta dagens och morgondagens krav från hyresgästerna och hur ser betalningsviljan ut jämfört med nyproducerade kontorsbyggnader?

Personlig beskrivning tillkommer

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment