Bo-Lennart Nelldal

professor emeritus KTH

Bo_L

Utbyggnad av nya järnvägar i Skandinavien – stora samhällsbyggnadsprojekt

Förutom de nya stambanorna i Sverige planeras många nya järnvägar i Skandinavien t.ex. Stockholm-Oslo, Göteborg-Oslo, Nya Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, Norrbotniabanan Umeå-Luleå och tre nya förbindelser över Öresund förutom den fasta förbindelsen via Fehmarn Bält som har minst lika stor betydelse för Sverige som för Danmark. Tillsammans formar dessa projekt ett helt nytt järnvägsnät i Skandinavien som också knyter os närmare Europa.”

Bo-Lennart Nelldal är teknisk doktor och professor emeritus i tågtrafikplanering på KTH. Han har parallellt med KTH arbetat på SJ i 25 år och har varit med i planeringen av snabbtågen och trafiken på Öresundsbron, Svealandsbanan, Botniabanan m.fl. nya banor. På KTH har han byggt upp en forskargrupp i tågtrafikplanering som fokuserar på tre områden: Planering för persontrafik, planering för godstrafik och kapacitetsanalys och simulering. Arbetar numera också som konsult i företaget Bolle Rail Research.

Onsdag 2 oktober

SPÅR

Infrastruktur

PLATS

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment