Camilla Mattsson

hållbarhetschef, Forsen

Camilla Mattsson

Hållbar projektledning i praktiken

Hållbarhet är självklart idag men man kan ändå behöva hjälp att formulera sina
visioner och konkretisera dem. Hållbarhetsstyrning ser till att resurserna
hamnar där behovet är som störst eller där de ger störst påverkan.
Det här är ett pass för dig som vill veta hur du kan arbeta med hållbarhetsstyrning i ett bygg- och anläggningsprojekt och på så vis medverka till en hållbar samhällsutveckling.
Under 25 minuter kommer Camilla, utifrån ett aktuellt projekt, berätta vad det innebär i
praktiken att arbeta med hållbar projekt-, produktions- och byggledning. Hon ger exempel på frågor som hanteras under projektets olika faser - från planering till genom- och slutförande.

Camilla Mattsson är hållbarhetschef på Forsen sedan snart ett år tillbaka. För Forsen handlar hållbarhetsstyrning mycket om att hjälpa kunderna att säkra målen med projektet och på såvis bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Onsdag 2 oktober

13.00.13.45

SPÅR

E: Hållbart byggande

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment