Carolina Gustavsson

advokat och delägare, Landahl advokatbyrå

Caroline G

Aktuella rättsfall fastighetsrätt

Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2019. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt kommer att beröras.

Carolina Gustavsson är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt.

13 oktober

SPÅR

Planer & fastighetsjuridik

PLATS

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment