David Hess

Projektledare, Tyresö kommun

David_H

Strategisk partnering inom förnyelseområden – så funkar det

Vad har det för fördelar och utmaningar att arbeta med samma partner, från tidigt planeringsskede till färdig entreprenad? Tyresö kommun har sedan ett år tillbaka ett strategiskt partneringsamarbete med JM Entreprenad. I tätt samarbete planerar, projekterar och genomför de kommunens förnyelseområden.

David är en projektledare som aktivt jobbar mot effektiva processer genom att identifiera och arbeta mot förenklingar.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment