Jonas Lind

Projektledare på enheten hållbara samhällen, IVL

Jonas lind

Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och regional nivå. Detta måste dock göras genom praktiska verktyg som går att använda i den lokala och regional planeringen av våra samhällen. IVL och KTH driver just nu ett forskningsprojekt om detta för att skapa nya möjligheter att planera och öka farten på hållbarhetsarbetet.

Jonas Lind har en licentiat-examen i Strategier för hållbar utveckling på KTH och jobbar med praktiknära forskning kopplat till hållbar samhällsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet. Genom sina erfarenheter från utvecklingen av certifieringssystem för hållbart byggande fokuserar han ofta sin forskning på stadsplaneringens samt bygg- och fastighetssektorns roll i omställningen mot ett hållbar samhälle.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment