Klara Granheimer

industridoktorand på KTH. Anställd på Trafikverket

Klara_g

Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

Presentationen bygger på en pågående studie av hur upphandling av tekniska konsulter (planering och projektering) kan främja innovation och samverkan.

En förstudie genomfördes 2019 (rapport:https://www.procsibe.se/wp-content/uploads/2019/12/Slutrapport-Konsultupphandling-i-Trafikverket-inom-plan-proj_20191217-publicerad.pdf) och under 2020 sker en fördjupad studie som bygger på litteratur, intervjuer och case. Det är resultat av förstudien och den pågående studien som presenteras.

Klara Granheimer, industridoktorand anställd av Trafikverket och studerar på KTH. Klara arbetar med strategiskt inköpsarbete på Trafikverket parallellt med doktorandstudierna. Hon har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta operativt med offentlig upphandling.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment