Lena Sjöberg Nilsson

arkitekt SAR/MSA, Gatun Arkitekter

Lena Sjöberg Nilsson

Ingen bostad är en ö

- Bostaden för framtida boomers
Hur ser bostäderna ut för den äldre generationen när ett flertal funktioner såsom vård, samvaro och rekreation ska inrymmas på ytor som är så ekonomiskt effektiva som möjligt, samtidigt som att vi tillvaratar humana värden för en säker och trygg tillvaro? Hur förändras våra behov och preferenser med åldern när det gäller vårt boende? Framtidens utmaningar är många. Däribland en stor brist på bostäder till rimliga priser, ändrade familjesammansättningar, en kulturell mångfald och en ökande äldre befolkning. En verklighet vi som utformar framtidens bostäder vill gestalta på ett så bra sätt som möjligt.

Lena arbetar som uppdragsansvarig arkitekt och är ansvarig för bostadssegmentet på Gatun Arkitekter. Hennes fokus ligger på områdena design, bostäder och stadsplanering och har varit ansvarig för utformning och projektering av bostäder i Stockholm och närliggande kommuner, till exempel hyresrättslägenheter och förskola i Nybackakvarteret Orminge i Nacka och Kommunhus och bostäder i Nykvarns centrum. ”Vi står för en arkitektur som är hållbar från ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Ett samhälle som inte är mänskligt är inte hållbart.” På ritbordet ligger nu bland annat ett äldreboende i Sollentuna för Skanska.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment