Lisa Wistrand

Kulturgeograf, White Arkitekter

Lisa

Barn och ungas plats i stadsbyggandet

Lisa Wistrand är kulturgeograf och arbetar som samhällsplanerare och stadsutvecklingsstrateg på White Arkitekter i Göteborg. Hon arbetar med så väl kommuner och privata aktörer med stadsutvecklingsprocesser. Hon drivs av rättighetsfrågor och intresserar sig särskilt för staden som social arena, samspelet mellan människa och byggd miljö. Lisa har stor erfarenhet som processledare inom hållbar stadsutveckling med fokusområden på social hållbarhet och barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment