Tina Karrbom Gustavsson

Professor på KTH

Tina_k

Konsultupphandling för ökad innovation och samverkan

Presentationen bygger på en pågående studie av hur upphandling av tekniska konsulter (planering och projektering) kan främja innovation och samverkan.

En förstudie genomfördes 2019 (rapport:https://www.procsibe.se/wp-content/uploads/2019/12/Slutrapport-Konsultupphandling-i-Trafikverket-inom-plan-proj_20191217-publicerad.pdf) och under 2020 sker en fördjupad studie som bygger på litteratur, intervjuer och case. Det är resultat av förstudien och den pågående studien som presenteras.

Tina Karrbom Gustavsson, tekn Dr och professor, KTH. Tina har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom projektledning och temporär organisering. Hon medverkar i forskningsprojektet ProcSIBE som utvecklar ny kunskap om upphandling för ett innovativt och hållbart samhällsbyggande.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment