Tomas Alsmarker

Civilingenjör och teknologie licentiat

tomas-alsmarkerjpg (1)

Moderator för spår E: Hållbart byggande

Tomas Alsmarker är civilingenjör/tekn.lic med en passion för hållbar samhällsutveckling och brinner speciellt för konsten att bygga i trä. Han var en av pionjärerna bakom det nya moderna träbyggandet i Sverige. Tomas har varit vd för Nyréns Arkitektkontor, vice vd på Tyréns, designchef på BoKlok och har haft en professur i träbyggnadskonst. Nu driver han sin egen verksamhet med affärsidén att leda designprocesser som förenar funktion, ekonomi, skönhet och teknik med en cirkulär träbyggnadskonst.

13 Oktober

E: Hållbart byggande

PLATS

Meddelas senare

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

11.00-12.00

  At solmen va esser

PLATS

Stora salen

SPRÅK

Svenska

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment