Vlora Makolli

Verksamhetsutvecklare, TiF

Vlora

Exkludera för att inkludera

Hur kan man lyfta ungas ideer genom att inkludera unga i stadsutvecklinjgsprocesser. TiF är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som jobbar aktivt med att öka engagemanget bland unga i Malmö. Genom att anställa ungdomar i föreningen och låta dem själva utforma och bedriva aktiviteter för andra ungdomar möter vi på bästa sätt det behov som finns. Förenings värdegrund bygger på jämställdhet – kvinnors och mäns lika mycket värde, anti-diskriminering – allas rätt till likabehandling och barnkonventionens artiklar – barns rätt till att höras i ett samhälle utformat av vuxna.

TiF verksamhet består dels av aktiviteterna på Kvinnocentrum och dels av projektverksamhet. Aktiviteterna på Kvinnocentrum utgörs av kontinuerliga prova på verksamheter. Aktiviteterna syftar till att öka tjejers representativitet i föreningslivet och är därför separatistiska till endast flickor/tjejer/kvinnor och icke-binära.

Den andra delen av TiF verksamhet består av diverse projekt som på olika sätt ska uppfylla den värdegrund som vår organisation bygger på. Ett exempel på detta är frågan om jämställd stadsplanering som har drivits genom följande projekt: Rosens röda matta, Jämställda Platser i Malmö och KRUT.

Juriststudent, har jobbat på TiF med hållbar stadsutveckling i olika projekt där unga har varit fokus.

Tisdag 13 oktober

SPÅR

PLATS

Lägg till i kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment